Włocławek

  • CV konsultacje – całodzienne konsultacje merytoryczne połączone
    z możliwością korekty, a także ewentualnym tłumaczeniem dokumentów aplikacyjnych na język angielski.

Data i godzina: 10.04.2018, 7:30-15:30
Miejsce: siedziba Biura Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, ul. Mechaników 3 (pokój nr 13)
Organizator: Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku