Polkowice

  • Konsultacje z coachem: Praca skrojona na miarę. Tematyka: opiniowanie dokumentów aplikacyjnych, pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej lub trudnej rozmowy z szefem np. w kwestii awansu lub powierzenia innych zadań, wybór ścieżki zawodowej i jej zaplanowanie (ewentualnie zmiana zawodu).

Data i godzina: 12.04.2018, 12:00-16:00
Miejsce: Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-100 Polkowice, sala A309
Organizator: Biuro Karier Uniwersytetu Jana Wyżykowskiego