Koszalin

  • Warsztaty – „Własna Firma krok po kroku” – podczas warsztatów omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak: – Część teoretyczna– Jak zostać przedsiębiorcą – zakładam własną działalność gospodarczą – Jak szukać pomysłów na własny biznes – Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej – Ulga na start – czyli jakie udogodnienia czekają dla początkujących przedsiębiorców – Jak i gdzie zarejestrować działalność gospodarczą Część warsztatowa: elementy pisania biznesplanu, zasady sporządzania biznesplanu, podstawowe pojęcia finansowe, które warto rozróżniać, zagadnienia marketingu.

Data i godzina: 10.04.2019, 10:00-14:00
Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, sala 20A, ul. Kwiatkowskiego 6e w Koszalinie
Organizator: Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej

  • Warsztaty kształtujące kompetencje miękkie z zakresu sprzedaży – Ccelem warsztatów jest podniesienie świadomości studentów na temat znaczenia umiejętności miękkich, a także edukacja prawidłowych nawyków w trakcie rozmowy sprzedażowej. W trakcie warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia: struktury spotkania sprzedażowego, nawiązanie kontaktu – pierwsze wrażenie, mowa ciała, rozpoczęcie rozmowy, prawidłowe przeprowadzenie analizy potrzeb.

Data i godzina: 11.04.2019, 12:00-16:00
Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, sala 620A, ul. Kwiatkowskiego 6e w Koszalinie
Organizator: Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej