Katowice

  • CV Point – Konsultacje dokumentów aplikacyjnych

Data i godzina: 08.04.2019, godz. 9:00 – 11:00 i 11:00-13:00
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, hol główny i Rektorat Uniwersytetu Śląskiego, hol główny.
Organizator: Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Data i godzina: 10.04.2019, godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Uniwersytet Śląski, Kampus Cieszyński, przewiązka – Cieszyn, ul. Bielska 62
Organizator: Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

  • Szkolenie dot. Banku Danych Lokalnych przeprowadzane przez Urząd Statystyczny

Data i godzina: 11.04.2019, godz. 9:00 – 12:00
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
Organizator: Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach