Gdańsk

  •  Spotkanie z doradca zawodowym i psychologiem – „Poznaj swoje słabe i mocne strony” Sprawdź swoje CV – krótki instruktarz na temat prawidłowego wypełniania CV Pozyskaj pracę nauczyciela WF w Chinach – Zarabiaj godnie i zwiedzaj świat! Rekrutacja na płatny staż w ramach projektu „Dobry Skok na Dobry Staż” !

Data i godzina: 04.2019, 10:00-13:00
Miejsce: Hol Główny AWFiS przy recepcji
Organizator: Akademickie Centrum Karier Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku im. Jędrzeja Śniadeckiego