Bielsko Biała

  • Analiza SWOT, jako istotny element w świadomym planowaniu rozwoju edukacyjno-zawodowego

Data i godzina: 10.04.2018, 10:00-11:30
Miejsce: budynek L, piętro III, sala 316 Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej.
Organizator: Biuro Karier Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej

  • Jak szukać, żeby znaleźć ? – techniki i metody poszukiwania pracy oraz ich skuteczność

Data i godzina: 12.04.2017, 13:00 – 15:00
Miejsce: budynek L, piętro III, sala 316 Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej
Organizator: Biuro Karier Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej

  • Szkolenie: „Możliwości wsparcia przy zakładaniu działalności gospodarczej”

Data i godzina: 11.04.2018, 12:00 – 13:30
Miejsce: zostanie podane wkrótce
Organizator: Biuro Karier Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej